Hội nghị khoa học Trung tâm Nghiên cứu Đô thị lần thứ nhất

   Ngày 16/6/2016 Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, tập trung vào 3 vấn đề lớn: Quản lý và phát triển đô thị, tai biến thiên nhiên, môi trường và nhận thức cộng đồng.

        Tham dự Hội nghị có: PGS. TS. Nguyễn Hiệu – Trưởng ban Tổ chức cán bộ, NCS. ThS. Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban Xây dựng, ĐHQGHN; KTS. Phạm Thị Nhâm – Viện phó viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia; PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu – Giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Nguyên Giám đốc Trung tâm; về phía Trung tâm có sự hiện diện của ông Vũ Đức Hảo – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, TS. Nguyễn Ngọc Trực – Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo cùng toàn thể cán bộ Trung tâm.

Hội nghị diễn ra với không khí tập trung cao độ, tinh thần làm việc nghiêm túc. Các báo cáo, các nghiên cứu, tham luận được trình bày tại Hội nghị có chất lượng, mang tính thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho xây dựng và phát triển bền vững đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc như: “Hiện trạng và định hướng bảo tồn, phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực xây dựng đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc”–NCS. ThS Nguyễn Thị Huế; “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt do chăn nuôi và đề xuất mô hình xử lý nước thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình trong khu quy hoạch dự án xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc” – ThS. Phan Thị Thanh Hải. Đề xuất “Ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị” – KS. Nguyễn Văn Thương, áp dụng cho Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc,….

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

PGĐ phụ trách Vũ Đức Hảo phát biểu khai mạc Hội nghị

NCS. ThS. Nguyễn Thị Huế trình bày báo cáo hiện trạng và định hướng phát triển hệ thống cây xanh

 

 

NCS. ThS. Nguyễn Quang Huy góp ý tại Hội nghị

 

Ảnh lưu niệm các nhà khoa học và cán bộ Trung tâm

 

Hội nghị khoa học năm 2016 kết thúc thành công, đã đưa ra nhiều giải pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng gắn với thực tiễn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường,….góp phần xây dựng Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển bền vững.

Bài viết cùng danh mục